Charyzmat

„Zachowujcie między sobą miłość, miłość, miłość, a  na zewnątrz  gorliwość o zbawienie dusz”.
Św. Eugeniusz de Mazenod.

Naszą misją jest głoszenie Ewangelii pośród najuboższych. Wypełniamy to dzieło we wspólnocie Kościoła, jako znak tego, że Chrystus jest dla nas wszystkim. Jesteśmy powołane, aby pozostawiając wszystko, pójść śladami Chrystusa i głosić Jego Ewangelię  najbardziej potrzebującym. Jako wspólnota tworzymy żywą komórkę Kościoła, w której staramy się wspólnie  doprawadzić do pełnego rozwoju łaskę chrztu świętego. Będąc zawsze blisko ludzi, my Oblatki staramy się odważnie przedstawić wymagania Ewangelii, otwierając w ten sposób nowe drogi, które ukierunkowują ludzi ku Bogu.  Maryja Niepokalana jest naszym wzorem i strażniczką naszego życia Konsekrowanego.

Chrystus i Jego Kościół

 Misje i ubodzy                                                                                    Św. Eugeniusz de Mazenod

colage

sanvicentedepaul        Wspólnota                                                                                           Maryja Niepokalana