Misioneras Oblatas de María Inmaculada

 Misioneras Oblatas de María Inmaculada

Kilka chwil na MODLITWĘ…

cartel oracion 21W niedzielnej Ewangelii Jezus odpowiada na wiele pytań,
które bardzo często sami sobie zadajemy:

 

Jak odnaleść ciebie Boże? Gdzie Cię szukać?
Którą z dróg mam wybrać, aby pójść za Tobą?
Do czego mnie wzywasz? 
Jak być szczęśliwym?

 

 

Zapraszam cię do tego, abyś z uwagą przeczytał tę Ewangelię.
Zatrzymaj się na chwilę, abyś mógł usłyszeć głos Boga w twoim sercu.

Jakie pytania rodzą się w tym momencie w twoim sercu?
Na które z tych pytań Jezus daje ci odpowiedź w tej Ewangelii?
Pragniesz spotkać się z Nim?

 Zobacz...


 
carcel 2Jezus powiedział do swoich uczniów:
- Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim,
wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały.
I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody,
a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich,
jak pasterz oddziela owce od kozłów.
Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.
 hambriento
Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie:
-Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego,
weźcie w posiadanie królestwo,
przygotowane wam od założenia świata!
Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
visitarenfermobyłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie.
 
Wówczas zapytają sprawiedliwi:
- Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie?
caraspragnionym i daliśmy Ci pić?  
Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię?
lub nagim i przyodzialiśmy Cię?
Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?
 
A Król im odpowie:
- Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych
braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili".

(Mt 25, 31-40)

 ODKRYJ OBLICZE              BOGA