Misioneras Oblatas de María Inmaculada

 Misioneras Oblatas de María Inmaculada

Formacja

Pierwszy okres formacji ma na celu wzrost kobiety apostolskiej pobudzonej charyzmatem oblackim do tego, aby jako kobiety konsekrowane, misjonarki zakorzenione w Chrystusie, prowadzone przez Ducha Świętego, mogły całkowicie poświęcić się Bogu.
Celem tej formacji jest doprowadzenie do zakonnej dojrzałości, aby stać się misjonarkami zdecydowanymi do podjęcia oblackiego posłannictwa.

Jezus osobiście uformował swoich uczniów, których wybrał i wprowadził w tajemnicę Królestwa Bożego. Aby przygotować ich do posłannictwa, włączył ich do swej posługi; aby umocnić ich zapał, posłał im swojego Ducha. Ten sam Duch kształtuje Chrystusa w tych, które zobowiązują się podążać śladami  Apostołów.

polacasCzas formacji składa się z kilku etapów, podczas których kandydatki zagłębiając się coraz bardziej w misterium Chrystusa i Jego Kościoła, odczuwają większe pragnienie oddania się ewangelizacji ubogich. Miejscem oblackiej formacji jest wspólnota apostolska, w której wszyscy członkowie biorą udział w procesie wzajemnej ewangelizacji.

Etapem pierwszej formacji jest postulat, podczas którego postulantki, dzieląc życie i misje sióstr Oblatek, starają się słuchać głosu Boga i odpowiedzieć na Jego wezwanie.   

Nowicjat jest czasem wprowadzenia kandydatki do oblackiego życia zakonnego. Jest momentem wzrostu w przyjaźni z Chrystusem, doświadczenia misjonarskiegomoje 147 powołania i jedności życia zakonno- apostolskiego. Ten etap kończy się złożeniem pierwszych ślubów zakonnych w zgromadzeniu, zwanych oblacją.

W tym momencie oblatka rozpoczyna etap junioratu, w którym uzupełnia swoją formację intelektualną, studia, przyswajając  charyzmat  oblacki  i przygotowując się do głoszenia Słowa Bożego. Po zakończeniu okresu ślubów czasowych, składa śluby wieczyste i w tym samym momencie  otrzymuje od Matki Generalnej pierwszą obediencję.

Przed rozpoczęciem okresu formacji w zgromadzeniu,  dziewczyny rozeznają swoje powołanie przebywając z nami we wspólnocie na tzw. doświadczeniu. W tym czasie jedna z sióstr towrzyszy im w procesie odkrywania powołania, do tego aby być oblatką.