Misioneras Oblatas de María Inmaculada

 Misioneras Oblatas de María Inmaculada

Con Cristo Salvador

cruz.s.eugenio2

Nuestra   misión   es   despertar o  suscitar  la  fe,  para  que  cada  vez  más  personas descubran quién es Jesucristo.

 

Cerca de la gente

votos de Lisa 261

Queremos estar siempre cerca de la gente  prestando  particularmente atención a sus inquietudes y esperanzas.

María Inmaculada

maria - copia

Nuestra  Patrona  y modelo  es  María   Inmaculada,  y  como  ella   deseamos   llevar   a   Cristo   a   este   mundo  de   hoy.

Para la Iglesia

para.iglesia

Vivimos y trabajamos como Misioneras Oblatas allí donde la Iglesia nos necesita: con  los  más  pobres  de  nuestro  tiempo.

Chrystus i Jego Kościół

cruzmartires„Kiedy jest się na krzyżu, trzeba na nim pozostać, to jest łaska”.

„Ten, kto w swoim życiu nie doświadczy, co to znaczy być ukochanym przez Jezusa Chrystusa i odkupionym za cenę Jego Krwi, nigdy nie będzie w stanie doskonale zrozumieć oblackiego powołania.” Dla nas oblatek, krzyż oblacki, będzie stałym przypomnieniem miłości Zbawiciela, który pragnie przyciągnąć do siebie wszystkich ludzi i posyła nas jako swoich współpracowników. Krzyż jest duszą naszego posłannictwa, otwiera na nadzieję radości paschalnej, na nadzieję nowego życia w Chrystusie Jezusie.
Jesteśmy wezwane, aby krzyż cierpienia Chrystusa dostrzegać nie tylko w nas samych, ale także w innych. Będzie on dla nas listem uwierzytelniającym nasze posłannictwo do różnych narodów, do których jesteśmy posłane. Będzie jakby ciągłym przypomnieniem pokory,  cierpliwości, miłości, skromności i wszystkich innych cnót.

„Miłować Kościół to miłować Jezusa Chrystusa i na odwrót”.

Jako oblatki „działamy w Kościele, poza Kościołem natomiast jesteśmy niczym”. To Kościół nas zrodził. Jedynie dzięki niemu dziś możemy wzrastać i rozwijać się.  Oblatka to kobieta kochająca Kościół. Kocha Kościół tak samo jak Jezusa Chrystusa. W Kościele spotyka Jezusa, który ciągle daje swe życie za zbawienie świata. Głównym przejawem naszej miłości do Kościoła jest wspólnota z jego pasterzami.
Nasze zgromadzenie istnieje dlatego, że św. Eugeniusz głęboko ukochał Kościół, a oblaci przekazali nam tę miłość. Jest ona jedną z cech wyróżniających Oblatkę.sanvicentedepaul