Misioneras Oblatas de María Inmaculada

 Misioneras Oblatas de María Inmaculada

Con Cristo Salvador

cruz.s.eugenio2

Nuestra   misión   es   despertar o  suscitar  la  fe,  para  que  cada  vez  más  personas descubran quién es Jesucristo.

 

Cerca de la gente

votos de Lisa 261

Queremos estar siempre cerca de la gente  prestando  particularmente atención a sus inquietudes y esperanzas.

María Inmaculada

maria - copia

Nuestra  Patrona  y modelo  es  María   Inmaculada,  y  como  ella   deseamos   llevar   a   Cristo   a   este   mundo  de   hoy.

Para la Iglesia

para.iglesia

Vivimos y trabajamos como Misioneras Oblatas allí donde la Iglesia nos necesita: con  los  más  pobres  de  nuestro  tiempo.

Św. Eugeniusz de Mazenod

tumbaSanEugenio

Eugeniusz urodził się 1 sierpnia 1782 roku w Aix – en – Provance, na południu Francji, w rodzinie arystokratycznej.  Dla Europy był to czas wielkich zmian. Z powodu rewolucji francuskiej Eugeniusz większość swojego dzieciństwa spędził na wygnaniu. Mając 18 lat powrócił do swojego rodzinnego kraju i rozpoczął szukanie swojego miejsca w życiu...

W Wielki Piątek, przed krzyżem, doświadcza ogromnej miłości Boga i przyjmuje Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela. To doświadczenie pomaga mu wyruszyć w drogę rozeznawania swojego powołania do bycia kapłanem. Tuż po święceniach kapłańskich postanawia oddać swoje życie całkowicie na służbę ubogim w Aix – en – Provance. Tutaj wychodzi na spotkanie prostym ludziom, głosząc Ewangelię więźniom, zwykłym pracownikom i służącym, przemawiając do nich w języku prowansalskim. Oprócz tego, poświęca się całkowicie młodzieży, starając się wzbudzić w nich chrześcijańskiego ducha. W nadmiarze obowiązków, postanawia zwrócić się o pomoc do innSanEugenioych kapłanów. W ten sposób, w 1816 roku zapoczątkowuje nowe zgromadzenie, które zajmie się misjami parafialnymi. W 1826 roku w Rzymie, zostaje ono zatwierdzone jako Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej.
Kilka lat później zgromadzenie Oblatów rozrasta się i wysyła pierwszych misjonarzy do Ameryki, Afryki i Azji, aby głosili Ewangelię najuboższym.
21 maja 1861, Eugeniusz de Mazenod, będąc biskupem Marsylii, odchodzi do domu Ojca. Zostaje ogłoszony świętym przez papieża Jana Pawła II w 1995 roku w Rzymie.

Charyzmat, który Duch Święty zaszczepił w sercu św. Eugeniusza, jest darem dla całego Kościoła. My, jako Misjonarki Oblatki, pragniemy żyć tym samym charyzmatem, co Oblaci, głosząc Ewangelię najuboższym. W szczególny sposób czujemy się powołane do tego, aby aktualizować go w naszych czasach, jako kobiety konsekrowane.


 

 

sanvicentedepaul